Teki Primorskih novic 2008 - Pohodi

Pohodi:

1. pohod - 8. Tek za pokal Kolektor-Liv - Pohod do koče v Jelenjah, Senožeče, 20.4.2008
2. pohod - 7. Bovški tek, Bovec, 27.4.2008
3. pohod - 37. Tek prijateljstva - Ogled znamenitosti Hotedršice, ter pohod do cerkve sv. Barbare, Hotedršica, 24.5.2008
4. pohod - 10. Kneški tek - Pohod po Mašunski gozdni učni poti, Mašun, 7.6.2008
5. pohod - 6. Dobravski tek, Dobravlje, 6.7.2008
6. pohod - 7. Tek na Tabor, Sežana, 30.8.2008 (pohoda se je udeležilo 15 predstavnikov društva Sožitje)
7. pohod - 13. Kraški tek, Povir, 13.9.2008 (pohoda zaradi slabega vremena ni bilo)
8. pohod - 5. Češpov tek, Slivje, 20.9.2008
9. pohod - 28. Martinov te, Izola, 9.11.2008

Število pohodov ob tekih Primorskih novic 2008: 9
Obdelava podatkov: Timing ŠD Poljane

Pohodniki
 
Zap. št. Priimek in ime Kraj 1. p. 2. p. 3. p. 4. p. 5. p. 6. p. 7. p. 8. p. 9. p.
Skupaj
1 Babic Klavdija
   
0
1
2 Baraga Vlasta
   
0
1
3 Bečan Marija
   
0
1
4 Blatnik Zala
   
0
1
5 Blatnik Julija
   
0
1
6 Blatnik Aleš
   
0
1
7 Blažič Irena
0
   
1
8 Blažič Špela
0
   
1
9 Bleiweis Vera
   
0
1
10 Bombač Božena
   
0
1
11 Božič Leonida
   
0
1
12 Brožič Aleš
0
   
1
13 Bursak Matej
0
1
14 Čebron Fani
0
   
1
15 Černetič Lucija
0
1
16 Černetič Marko
0
   
1
17 Černuta Damijana Bovec
0
1
18 Česnik Jereb Ljudmila
0
1
19 Čopi Adela Kot
0
1
20 Đurič Desanka
0
1
21 Erzar Danica
0
1
22 Germek Adriano
0
1
23 Germek Mario
0
1
24 Herle Marija
0
1
25 Janežič Matejka
0
1
26 Janežič Nada Sežana
0
0
2
27 Janša Nuša
0
1
28 Kavčič Marina Tolmin
0
   
1
29 Kenk Ivana
0
1
30 Kenk Janez
0
1
31 Klavora Brigita Bovec
0
   
1
32 Klobas Milojka
0
   
1
33 Kneževič Alenka Izola
   
0
1
34 Kobal Igor Izola
   
0
1
35 Kobal Senija Izola
0
1
36 Kordiš Pavla Zagorje
0
   
1
37 Kordiš Tomo Zagorje
0
1
38 Kovač Tatjana
0
1
39 Kovačič Milena
0
1
40 Kravanja Irena Bovec
0
1
41 Kravanja Marija Bovec
0
1
42 Kravanja Marija Bovec
0
1
43 Kravanja Marina Bovec
0
1
44 Kravanja Rosana Bovec
0
1
45 Križnik  Damjan
   
0
1
46 Likar Zala
0
1
47 Likar Liljana
0
1
48 Lipovž Milka
0
1
49 Malalan Zdenka
0
1
50 Margon Ernest
0
1
51 Margon Irena
   
0
1
52 Martič Drago
0
1
53 Marvšiš Milena
0
1
54 Mavri Almira Slap
0
1
55 Mavri Ivan Slap
0
1
56 Mejak Nataša  Postojna
0
1
57 Merkužič Nevenka
0
1
58 Mihelič Gregor  Ankaran
0
1
59 Mihelič Jože  Ankaran
0
1
60 Miklavčič Silvana
0
1
61 Miklavčič Tanja
0
1
62 Mikolin Elena
0
1
63 Milinčič Nadja Bovec
0
1
64 Milovanovič Gizela
0
1
65 Mlekuž Branko Bovec
0
1
66 Mlekuž Dana Bovec
0
1
67 Može Maja
0
1
68 Može Mirko
0
   
1
69 Nežič Tončka
0
1
70
Pandol Dragi
0
1
71
Papež Zdravko
0
1
72
Pavlovič Gordana
0
1
73
Pibernik Zala
0
1
74
Plestenjak Mira
0
1
75
Podgorelec Izidora Cerkno
0
0
   
2
76
Požar Marta
0
1
77
Prelaz Anton
0
1
78
Prelaz Karmen
0
1
79
Prevc Mara Bovec
0
1
80
Rebek Denisa Bovec
0
1
81
Rodica Ivana Sežana
0
0
0
0
4
82
Rodica Vlasta
0
1
83
Rus Joža
0
1
84
Rusjan Dušan
0
1
85
Rusjan Vanja
0
1
86
Rutnik Maks
0
1
87
Rutnik Milanka
0
1
88
Samec Romana
0
1
89
Savinc Dejan Ljubljana
0
1
90
Savinc Teja Ljubljana
0
1
91
Sedej Sergeja
0
1
92
Sedej Iztok
   
0
1
93
Skočič Vlasta
0
1
94
Stepančič Ivanka
0
1
95
Strle Alma 
0
1
96
Subotič Nada
0
1
97
Suša Marjan
0
1
98
Svetina Irena
0
1
99
Šango Meri
   
0
1
100
Šibav Zdenko
0
1
101
Škrinjar Andreja
0
1
102
Šprager Vanda
0
1
103
Štok Marinka
0
1
104
Šuštar Vida
0
1
105
Tavčar Anica
0
1
106
Vehovec Magda 
0
1
107
Verbič Meta
0
1
108
Verebič Anica
0
1
109
Vihtelič Miran
0
1
110
Vihtelič Eva
0
1
111
Vobič Duša
0
1
112
Zorč Cvetka Bovec
0
1
113
Zorč Danica Bovec
0
1
114
Žele Cvetka 
0
1
115
Žgavc Darja  Dobravlje
0
1
116
Žnidaršič Sonja
   
0
1
117
Žvanut Vida
0
1