Pravila

Osnovna pravila za clanske teke 2007

Clanski teki Primorskh novic 2007

Osnovna pravila
Letos je predvidenih 17 clanskih tekov (11 tekov za tockovanje  in 6tekov za udelezbo). Za pokalno tekmovanje se uposteva le tekace s stalnimi startnimi stevilkami . Uvrstitev se tockuje v absolutni konkurenci in v posamezni kategoriji. Točko dobijo vsi uvrsceni s stalnimi stevilkami. Sistem tockovanja je sledeci:

Stevilo tock

Dosezeno mesto

40

I.

35

II.

31

III.

28,26,25,24,... do 1 tocke

 

Za končno uvrstitev - tockovanje se steje maksimalno (prej 8 - a je bil eden za točkovanje -Pivka - razveljavljen)7 tekov (ostali se brisejo). Ce se tekmovalec/ka udelezi manj kot petih tekov, le ta ne more biti uvrscen v koncno razvrstitev, dosezene tocke se mu ne brisejo.

V primeru enakega stevila tock je boljsi tisti ki ima vec tekov, naslednji kriterij je boljsa uvrstitev.

Za izpolnjen pogoj udelezbe se je treba udeleziti minim. 9 tekov, neglede ali je tekmovalni ali pa steje samo za udelezbo.

Mali maraton v Nabrezini steje tudi za prvenstvo primorske 2007. Kategorije bodo po deset let.

Popravke rezultatov, spremembe in druge zahtevke bo mogoce uveljavljati 14 dni po uradni objavi na spletni strani, pisni obliki ali preko maila na naslov:
e-naslov: miro.vogric@siol.net
ali na naslov: Miro Vogric,  Zapucke 31, Vrtojba, 5290 Šempeter

 

RAZPIS 
Razpis posameznega teka bo objavljen na spletni strani DLT Filipides in Primorskih novic, ali na spletni strani organizatorja tekme.

POZOR!
V letosnji sezoni bodo narejene nove startne stevilke od stevilke 1100 do stevilke 1600. Cena stalne stevilke bo 2€.
Zamenjajo se le izgubljene ali dotrajane startne stevilke za ponovno kupljeno stevilko se placa 5€.
Tekmovalci s stalnimi stevilkami ki se na tekmovanju ne prijavijo in kljub temu tekmujejo, so avtomaticno diskvalificirani.

 

ORGANIZATOR POSAMEZNE PRIREDITVE UPOŠTEVA

Tekače s stalnimi stevilkami in s startnimi stevilkami organizatorja, ter jih razvrsti po kategorijah udelezence - netekmovalce (hoja - tek) se vpise v seznam in na cilju potrdi kartoncek.

 

KATEGORIJE

A (mlajši pogojno)

do 24 let (do 1983)

B

od 25 do 29 let (1982-1978)

C

od 30 do 34 let (1977-1973)

D

od 35 do 39 let (1972-1968)

E

od 40 do 44 let (1967-1963)

F

od 45 do 49 let (1962-1958)

G

od 50 do 54 let (1957-1953)

H

od 55 do 59 let (1952-1948)

I

od 60 do 64 let (1947-1943)

J

od 65 let naprej (1942 in starejši)

 

K (mlajše pogojno)

do 24 let ( do1983)

L

od 25 do 34 let (1982-1973)

M

od 35 do 44 let (1972-1963)

N

od 45 do 54 let (1962-1953)

O

od 55 let naprej (1952 in starejše)

Mlajsi oz. mlajse od 18 let lahko nastopijo pod pogojem, da starsi ali trener podpisejo prijavnico in s tem prevzamejo vso odgovornost.

 

STARTNINA
Startnina znaša 8 €. 
Popust: družinski paket mati 4 €, oče 4€ SIT, otroci 1 € (brez darila).
Udeleženci nastopajo na lastno odgovornost in soglasajo z javno objavo osebnih podatkov, povezanih z udelezbo na za Pokal Primorskih novic. S svojim nastopom izrazijo soglasje s pravili tekov.

 

NOVO
Izdelal se bo poseben pravilnik - kriteriji, po katerem bo posebna komisija v sestavi (organizator teka, koordinator tekov PN) ocenjevala izvedbo prireditve.
Uredništvo Primorskih novic bo posebej, tako kot lani, ocenjevalo kakovost organizacije posamezne tekme ter ocene objavilo hkrati z reportažami in rezultati.

 

Organizacijski odbor Tekov Primorskih novic:
- Vogric Miro 041 322 217 
- Peter Štok 041 343 841, 05 73 42 421
- Veselko Španič 031 737 231, 05 76 56 160
- Peter Marc 041 364 025

 

Mladinski teki Primorskih novic 2007

I. SPLOSNA PRAVILA

 

IME OZ. NAZIV TEKOV 
Teki nosijo poleg svojega imena oz. naziva še ime generalnega pokrovitelja -Primorske novice.  
Teki se imenujejo: Teki šolske mladine za pokal Primorskih novic

 

RAZPIS 
Razpis posameznega teka mora biti na razpolago najmanj 14 dni pred tekom – z letaki, objavo v časopisu. Za objavo na internetni strani (PN in DLT Filipides) ali internetni strani organizatorja.

 

PRVA POMOČ 
Organizator je dolžan zagotoviti prisotnost strokovno usposobljene osebe, ki mora biti v času teka prisotna v bližini ciljnega prostora.

 

SANITARIJE 
Po možnosti je treba zagotoviti sanitarije v bližini tekmovalnega prostora. Če to ni možno, je treba tekmovalce obvestiti, kje je možna uporaba sanitarij.

 

RAZNO 
Organizator bi moral zagotoviti: 
- vodo za umivanje 
- ozvočenje 
- parkirni prostor ... 

 

II. TEKMOVALNA PRAVILA
 

TEKMOVALNI PROSTOR 
Dostop do tekmovalnega prostora mora biti jasno označen s puščicami - smerokazi.

 

STARTNI PROSTOR 
Startni prostor mora biti dovolj širok, da onemogoča prerivanje tekmovalcev, označen z oznako START in CILJ, na tleh pa zarisana startna črta oz. ciljna črta. Če startni in ciljni prostor nista ista, morata biti dodatno označena. V ciljnem prostoru mora biti pred ciljem lijak, ki uvede tekmovalca v cilj. V lijaku ni dovoljeno prehitevanje. Starter naj po startu posamezne kategorije obvesti tekmovalce, katera kategorija starta naslednja. Zaželjeno je, da pred tekmovalci vozi kolesar.

 

PROGA 
Proga mora biti dovolj široka, da omogoča normalno prehitevanje tekmovalcev. Označeno mora biti s puščicami ali trakovi. Pred prihodom v cilj mora biti brez ovinkov ali drugih ovir, ki bi onemogočale normalen prihod tekmovalcev v cilj.

 

DOLŽINA PROG 
od 300 do 2000 m (odvisno od kategorije)
Na prijavnem prostoru mora biti na vidnem mestu plakat z vrisanimi progami in smerjo teka za posamezne kategorije.
PRIJAVE 
Najbolje je, da tekmovalce posameznih šol (ekipe) prijavijo mentorji. Organizator izda kartoinčke, ki jih izpolnijo mentorji, starši oz. sami tekmovalci. Na kartonček se vpišejo podatki: - ime in priimek tekmovalca, naziv šole ali ekipe, letnico rojstva. Organizator mora poskrbeti za dovolj vpisnih mest.

 

STARTNINA 
Startnina je 1,5 €.

 

KATEGORIJE 
Kategorij je osemnajst (9 dečki, 9 deklice). Za pridobitev priznanja za udeležbo (izpolnjen pogoj udeležbe) se upošteva udeležba na najmanj 5 tekih. 
Kategorije v letu 2007 so naslednje: 
2000 in mlajši, 99, 98,97, 96, 95, 94, 93, 92
Opomba: Tekmovalci tekmujejo samo v svoji kategoriji. Če starta v napačni kategoriji, se mu prizna udeležba na teku, točke pa se mu ne štejejo.

 

RED NA TEKMOVALIŠČU 
Tekmovalci si progo lahko ogledajo pred tekom, pri tem ne smejo ovirati ostalih tekmovalcev. Ogrevanje na progi med potekom teka posamezne kategorije ni dovoljeno. Nešportno navijanje ni dovoljeno in se sankcionira. Na progi so trije sodniki, ki kontrolirajo potek teka. Tekmovalca, ki ne upošteva navodil redarjev ali sodnika, se lahko odstrani s tekmovališča in diskvalificira. Morebitne pritožbe rešujejo sodniki, ter predstavnik organizatorja. Pritožba mora biti pisna, podana takoj po končanem teku kategorije, v kateri je kaznovani tekmovalec nastopal. Pritožba se odda sodniku v cilju. Mentorji oz. starši ne smejo teči po progi skupaj s tekmovalci. Spodbujanje in navijanje je dovoljeno le ob progi.

 

NAGRADE 
Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo medalje ali pokale, lahko tudi praktične nagrade. Podelitev se opravi po končanem teku zadnje kategorije.

 

ŠTEVILO TEKOV 
Število tekov v koledarskem letu je 12. 10 tekov se šteje za točkovanje in 2 teka samo za udeležbo.
Teki potekajo v ekipni konkurenci in posamezno po kategorijah oz. letnikih, dečki in deklice posebej. 

 

KONČNA UVRSTITEV 
Za končno uvrstitev ekip štejejo rezultati vseh tekov. Za končno uvrstitev posameznikov se šteje 7 rezultatov (slabše uvrstitve se briše). Priznanje za udeležbo dobijo vsi posamezniki, ki so se udeležili najmanj 5 tekov, neglede na to ali je tek štel za točkovanje ali za udeležbo. Ce se tekmovalec udelezi manj kot petih tekov, ne more biti uvrscen, njegove točke štejejo le za ekipno uvrstitev.

 

TOČKOVANJE
1.mesto-40 točk,
2.mesto-35 točk,
3.mesto-31 točk,
4.mesto-28 točk,
5.mesto-26 točk,
6.mesto-25 točk,
7.mesto-24 točk,
8.mesto-23 točk,
9.mesto-22 točk,
10.mesto-21 točk,
nato se točke zmanjšujejo po eno, vse do 30.mesta za katerega se prejme 1 točka.

 

OBJAVA IN VODENJE REZULTATOV
Vsi organizatorji so dolžni po koncanem teku poslati računalniško obdelane rezultate teka uredništvu Primorskih novic (na naslov mailto:venceslav.japelj@primorske.si) in sicer za objavo v časopisu Promorske novice, za objavo na spletni strani DLT Filipides na naslov: miro.vogric@siol.net ,ter osebi ki je zadolžena za vodenje skupnih rezultatov tekov na naslov: tina.sumanovac@email.si 

 

PRITOŽBE
Rok za pritožbe je 14 dni po uradni objavi rezultatov in sicer v pisni obliki na naslov: Tekaško društvo Burja Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava ali
na e-mail naslov: tina.sumanovac@gmail.com

 

Januar 2007
Organizacijski odbor Tekov mladine za pokal Primorskih novic:
Darko Hrovatin 05 36 48 816 ali 031 335 576

NOVICE DLT FILIPIDES
 • Športna oprema - NOVO !
  Športna oprema Društvo namerava v začetku leta 2024 po dolgem času nabaviti športno...
  več
  02.06.2024
 • Dosežki članov društva v letu 2024
   Dosežki članov društva v letu 2024 10.ISTRSKI MARATON (Piran, 14.4.2024) 10.km Makovec...
  več
  15.04.2024
SPONZORJI
ar©tur d.o.o